หมวดหมู่:

fruits frutas

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfruits frutas

  • การออกเสียง : fraise
    fraise [fr]