• การออกเสียงคำว่า الكمثرى الكمثرى [ar]
 • การออกเสียงคำว่า المانجو المانجو [ar]
 • การออกเสียงคำว่า الأناناس الأناناس [ar]
 • การออกเสียงคำว่า البطيخ البطيخ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า برتقال برتقال [ar]
 • การออกเสียงคำว่า بطيخ بطيخ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า فراولة فراولة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า كيوى كيوى [ar]
 • การออกเสียงคำว่า مانجو مانجو [ar]
 • การออกเสียงคำว่า بلح بلح [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أناناس أناناس [ar]
 • การออกเสียงคำว่า تين تين [ar]
 • การออกเสียงคำว่า يوسفى يوسفى [ar]
 • การออกเสียงคำว่า برقوق برقوق [ar]
 • การออกเสียงคำว่า مشمش مشمش [ar]
 • การออกเสียงคำว่า جوافة جوافة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า التفاحة التفاحة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า التفاح التفاح [ar]
 • การออกเสียงคำว่า تفاحة تفاحة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า تفاح تفاح [ar]
 • การออกเสียงคำว่า mandarynka mandarynka [pl]
 • การออกเสียงคำว่า winogrona winogrona [pl]
 • การออกเสียงคำว่า kajsija kajsija [sr]
 • การออกเสียงคำว่า loganberry loganberry [en]
 • การออกเสียงคำว่า mangue mangue [fr]
 • การออกเสียงคำว่า watermeloen watermeloen [nl]
 • การออกเสียงคำว่า بالنگ بالنگ [fa]
 • การออกเสียงคำว่า pomme pomme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า noix de coco noix de coco [fr]
 • การออกเสียงคำว่า framboise framboise [fr]