• การออกเสียงคำว่า tarte aux myrtilles tarte aux myrtilles [fr]
 • การออกเสียงคำว่า faire sauter faire sauter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า panure panure [fr]
 • การออกเสียงคำว่า gelée de coings gelée de coings [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mûres mûres [fr]
 • การออกเสียงคำว่า soupe à l'oignon soupe à l'oignon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า poisson pané poisson pané [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bassine à confiture bassine à confiture [fr]
 • การออกเสียงคำว่า soupe de poisson soupe de poisson [fr]
 • การออกเสียงคำว่า groseilles groseilles [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tarte à l'oignon tarte à l'oignon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า besi besi [ms]
 • การออกเสียงคำว่า acérola acérola [fr]
 • การออกเสียงคำว่า airelle airelle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า baie baie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า guillemot guillemot [en]
 • การออกเสียงคำว่า fraise des bois fraise des bois [fr]
 • การออกเสียงคำว่า groseille à maquereau groseille à maquereau [fr]
 • การออกเสียงคำว่า figue figue [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fruit de la passion fruit de la passion [fr]
 • การออกเสียงคำว่า curuba curuba [es]
 • การออกเสียงคำว่า figue de Barbarie figue de Barbarie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า quetsche quetsche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pomme de pin pomme de pin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pêche pêche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า kumquat kumquat [en]
 • การออกเสียงคำว่า pistache pistache [fr]
 • การออกเสียงคำว่า muscade muscade [fr]
 • การออกเสียงคำว่า papaye papaye [fr]
 • การออกเสียงคำว่า الكمثرى الكمثرى [ar]