• การออกเสียงคำว่า dewberry dewberry [en]
 • การออกเสียงคำว่า drupe drupe [en]
 • การออกเสียงคำว่า ananas ananas [fr]
 • การออกเสียงคำว่า durian durian [en]
 • การออกเสียงคำว่า boysenberry boysenberry [en]
 • การออกเสียงคำว่า Olive Olive [en]
 • การออกเสียงคำว่า appilsin appilsin [fo]
 • การออกเสียงคำว่า jocote jocote [es]
 • การออกเสียงคำว่า bananas bananas [en]
 • การออกเสียงคำว่า robaczywe robaczywe [pl]
 • การออกเสียงคำว่า евтерпе евтерпе [ru]
 • การออกเสียงคำว่า fructe fructe [ro]
 • การออกเสียงคำว่า mure mure [af]
 • การออกเสียงคำว่า хаяр хаяр [cv]
 • การออกเสียงคำว่า Лувң Лувң [xal]
 • การออกเสียงคำว่า һу һу [xal]
 • การออกเสียงคำว่า кедмн кедмн [xal]
 • การออกเสียงคำว่า Боднцг Боднцг [xal]
 • การออกเสียงคำว่า Хавтсн Хавтсн [xal]
 • การออกเสียงคำว่า Тарвс Тарвс [xal]
 • การออกเสียงคำว่า mandarin mandarin [en]
 • การออกเสียงคำว่า rodzynki rodzynki [pl]
 • การออกเสียงคำว่า brzoskwinie brzoskwinie [pl]
 • การออกเสียงคำว่า χουρμάς χουρμάς [el]
 • การออกเสียงคำว่า καρύδα καρύδα [el]
 • การออกเสียงคำว่า cherry cherry [en]
 • การออกเสียงคำว่า ροδάκινα ροδάκινα [el]
 • การออกเสียงคำว่า πεπονάκι πεπονάκι [el]
 • การออกเสียงคำว่า sarèsa sarèsa [vec]
 • การออกเสียงคำว่า ਚੀਕੂ ਚੀਕੂ [pa]