• การออกเสียงคำว่า owoce owoce [pl]
 • การออกเสียงคำว่า orange orange [en]
 • การออกเสียงคำว่า ciruela ciruela [es]
 • การออกเสียงคำว่า আঁখ আঁখ [bn]
 • การออกเสียงคำว่า লিচু লিচু [bn]
 • การออกเสียงคำว่า কামরাঙা কামরাঙা [bn]
 • การออกเสียงคำว่า পেয়ারা পেয়ারা [bn]
 • การออกเสียงคำว่า আলুবোখরা আলুবোখরা [bn]
 • การออกเสียงคำว่า তরমুজ তরমুজ [bn]
 • การออกเสียงคำว่า আখরোট আখরোট [bn]
 • การออกเสียงคำว่า লেবু লেবু [bn]
 • การออกเสียงคำว่า কিসমিস কিসমিস [bn]
 • การออกเสียงคำว่า পেস্তা বাদাম পেস্তা বাদাম [bn]
 • การออกเสียงคำว่า কমলা কমলা [bn]
 • การออกเสียงคำว่า তেঁতুল তেঁতুল [bn]
 • การออกเสียงคำว่า আঙুর আঙুর [bn]
 • การออกเสียงคำว่า খেজুর খেজুর [bn]
 • การออกเสียงคำว่า বাতাবি লেবু বাতাবি লেবু [bn]
 • การออกเสียงคำว่า কলা কলা [bn]
 • การออกเสียงคำว่า নারকেল নারকেল [bn]
 • การออกเสียงคำว่า আতা আতা [bn]
 • การออกเสียงคำว่า জাম জাম [bn]
 • การออกเสียงคำว่า বাদাম বাদাম [bn]
 • การออกเสียงคำว่า কাজু বাদাম কাজু বাদাম [bn]
 • การออกเสียงคำว่า ন্যাসপাতি ন্যাসপাতি [bn]
 • การออกเสียงคำว่า আনারস আনারস [bn]
 • การออกเสียงคำว่า জামরুল জামরুল [bn]
 • การออกเสียงคำว่า বেদানা বেদানা [bn]
 • การออกเสียงคำว่า কাঠ বাদাম কাঠ বাদাম [bn]
 • การออกเสียงคำว่า পাতি লেবু পাতি লেবু [bn]