• การออกเสียงคำว่า F.lli Caffo F.lli Caffo [it]
 • การออกเสียงคำว่า Giacomo Ceschia Giacomo Ceschia [it]
 • การออกเสียงคำว่า Nonino Nonino [es]
 • การออกเสียงคำว่า Lindo Pagura Lindo Pagura [it]
 • การออกเสียงคำว่า Bepi Tosolini Bepi Tosolini [it]
 • การออกเสียงคำว่า distilleria Domenis distilleria Domenis [it]
 • การออกเสียงคำว่า Natisone Natisone [it]
 • การออกเสียงคำว่า Dole Dole [en]
 • การออกเสียงคำว่า Creda Creda [it]
 • การออกเสียงคำว่า Cobilaglava Cobilaglava [it]
 • การออกเสียงคำว่า Cosbana nel Collio Cosbana nel Collio [it]
 • การออกเสียงคำว่า Dol Ottelza Dol Ottelza [it]
 • การออกเสียงคำว่า Dresenza Dresenza [it]
 • การออกเสียงคำว่า Goiaci Goiaci [it]
 • การออกเสียงคำว่า Goiaze Goiaze [it]
 • การออกเสียงคำว่า Gozza Gozza [it]
 • การออกเสียงคำว่า Idresca d'Isonzo Idresca d'Isonzo [it]
 • การออกเสียงคำว่า Ledine Ledine [it]
 • การออกเสียงคำว่า Locavizza di Canale Locavizza di Canale [it]
 • การออกเสียงคำว่า Luico Luico [it]
 • การออกเสียงคำว่า Locavizza di Aidussina Locavizza di Aidussina [it]
 • การออกเสียงคำว่า Lase Lase [it]
 • การออกเสียงคำว่า Medana Medana [sl]
 • การออกเสียงคำว่า frico frico [it]
 • การออกเสียงคำว่า Bicinicco Bicinicco [it]
 • การออกเสียงคำว่า Duino-Aurisina Duino-Aurisina [it]
 • การออกเสียงคำว่า Sequals Sequals [it]
 • การออกเสียงคำว่า Bujon Bujon [it]
 • การออกเสียงคำว่า Savorgnan Savorgnan [it]
 • การออกเสียงคำว่า Polcenigo Polcenigo [it]