หมวดหมู่:

frequently used words

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfrequently used words

 • การออกเสียง : 一 [yue]
 • การออกเสียง : 丁 [zh]
 • การออกเสียง : 七 [zh]
 • การออกเสียง : 万 [ja]
 • การออกเสียง : 丈 [zh]
 • การออกเสียง : 三 [zh]
 • การออกเสียง : 上 [zh]
 • การออกเสียง : 下 [zh]
 • การออกเสียง : 不 [zh]
 • การออกเสียง : 与 [zh]
 • การออกเสียง : 丑 [zh]
 • การออกเสียง : 专 [wuu]
 • การออกเสียง : 个 [zh]
 • การออกเสียง : 中 [zh]
 • การออกเสียง : 丰 [zh]
 • การออกเสียง : 丸 [ja]
 • การออกเสียง : 丹 [zh]
 • การออกเสียง : 为 [zh]
 • การออกเสียง : 乃 [wuu]
 • การออกเสียง : 久 [wuu]
 • การออกเสียง : 么 [zh]
 • การออกเสียง : 义 [wuu]
 • การออกเสียง : 之 [zh]
 • การออกเสียง : 乌 [zh]
 • การออกเสียง : 乏 [zh]
 • การออกเสียง : 乙 [ja]
 • การออกเสียง : 九 [ja]
 • การออกเสียง : 乞 [ja]
 • การออกเสียง : 也 [zh]
 • การออกเสียง : 习 [nan]
 • การออกเสียง : 乡 [wuu]
 • การออกเสียง : 书 [zh]
 • การออกเสียง : 了 [yue]
 • การออกเสียง : 予 [zh]
 • การออกเสียง : 二 [zh]
 • การออกเสียง : 于 [zh]
 • การออกเสียง : 亏 [nan]
 • การออกเสียง : 云 [wuu]
 • การออกเสียง : 互 [yue]
 • การออกเสียง : 五 [wuu]
 • การออกเสียง : 井 [wuu]
 • การออกเสียง : 亡 [wuu]
 • การออกเสียง : 人 [zh]
 • การออกเสียง : 亿 亿 [zh]
 • การออกเสียง : 什 [zh]
 • การออกเสียง : 仁 [zh]
 • การออกเสียง : 仅 [zh]
 • การออกเสียง : 仆 [wuu]
 • การออกเสียง : 仇 [ja]
 • การออกเสียง : 今 [ja]
 • การออกเสียง : 介 [wuu]
 • การออกเสียง : 仍 [zh]
 • การออกเสียง : 从 [zh]
 • การออกเสียง : 仓 [zh]
 • การออกเสียง : 以 [yue]
 • การออกเสียง : 儿 [zh]
 • การออกเสียง : 允 [zh]
 • การออกเสียง : 元 [yue]
 • การออกเสียง : 入 [wuu]
 • การออกเสียง : 八 [zh]
 • การออกเสียง : 公 [ja]
 • การออกเสียง : 六 [zh]
 • การออกเสียง : 内 [zh]
 • การออกเสียง : 冈 [zh]
 • การออกเสียง : 几 [zh]
 • การออกเสียง : 凡 [yue]
 • การออกเสียง : 凤 [zh]
 • การออกเสียง : 凶 [zh]
 • การออกเสียง : 刀 [zh]
 • การออกเสียง : 刃 [zh]
 • การออกเสียง : 分 [ja]
 • การออกเสียง : 切 [zh]
 • การออกเสียง : 力 [ja]
 • การออกเสียง : 劝 [zh]
 • การออกเสียง : 办 [zh]
 • การออกเสียง : 勺 [ja]
 • การออกเสียง : 勾 [zh]
 • การออกเสียง : 勿 [wuu]
 • การออกเสียง : 匀 [zh]
 • การออกเสียง : 化 [zh]
 • การออกเสียง : 匹 [zh]
 • การออกเสียง : 区 [zh]
 • การออกเสียง : 十 [zh]
 • การออกเสียง : 千 [ja]
 • การออกเสียง : 升 [zh]
 • การออกเสียง : 午 [ja]
 • การออกเสียง : 卜 [wuu]
 • การออกเสียง : 卫 [hak]
 • การออกเสียง : 厂 [zh]
 • การออกเสียง : 厅 [nan]
 • การออกเสียง : 历 [wuu]
 • การออกเสียง : 又 [ko]
 • การออกเสียง : 叉 [zh]
 • การออกเสียง : 及 [yue]
 • การออกเสียง : 友 [yue]
 • การออกเสียง : 双 [hak]
 • การออกเสียง : 反 [ja]
 • การออกเสียง : 口 [ja]
 • การออกเสียง : 土 [ja]
 • การออกเสียง : 士 [yue]