หมวดหมู่:

French Mute H

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrench Mute H

  • การออกเสียง : humer humer [fr]