หมวดหมู่:

French for whom

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrench for whom

  • การออกเสียง : que
    que [ca]