หมวดหมู่:

French aspirate H

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrench aspirate H

  • การออกเสียง : le Huguenot le Huguenot [fr]
  • การออกเสียง : le hall le hall [fr]
  • การออกเสียง : le hamburger le hamburger [fr]
  • การออกเสียง : la halle la halle [fr]
  • การออกเสียง : happer happer [fr]
  • การออกเสียง : la halte la halte [fr]
  • การออกเสียง : le hangar le hangar [fr]
  • การออกเสียง : le hallier le hallier [fr]
  • การออกเสียง : le hameau le hameau [fr]
  • การออกเสียง : la hampe la hampe [fr]