หมวดหมู่:

French - English what

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrench - English what

  • การออกเสียง : que que [ca]