หมวดหมู่:

French-pancake

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrench-pancake

  • การออกเสียง : crepe crepe [en]