หมวดหมู่:

French-Canadian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrench-Canadian

  • การออกเสียง : homme homme [fr]
  • การออกเสียง : gens gens [la]
  • การออกเสียง : tiguidou tiguidou [fr]
  • การออกเสียง : Jacques Rougeau Jacques Rougeau [fr]