• การออกเสียงคำว่า orange orange [en]
 • การออกเสียงคำว่า champagne champagne [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Bourgogne Bourgogne [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Nantes Nantes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า L'Occitane L'Occitane [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je parle je parle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Français Français [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Paris Paris [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Bully Bully [en]
 • การออกเสียงคำว่า constitution constitution [en]
 • การออกเสียงคำว่า Sassy Sassy [en]
 • การออกเสียงคำว่า veuve clicquot veuve clicquot [fr]
 • การออกเสียงคำว่า saxophone saxophone [en]
 • การออกเสียงคำว่า Aix-en-Provence Aix-en-Provence [fr]
 • การออกเสียงคำว่า day day [en]
 • การออกเสียงคำว่า la tour Eiffel la tour Eiffel [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Seine Seine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Brittany Brittany [en]
 • การออกเสียงคำว่า Marseille Marseille [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Lyon Lyon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Lille Lille [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Toulouse Toulouse [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Avignon Avignon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า confit confit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า la vie en rose la vie en rose [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Rhône Rhône [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Nîmes Nîmes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า La Côte d'Azur La Côte d'Azur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Cannes Cannes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Grenoble Grenoble [fr]