• การออกเสียงคำว่า Giulia Beneni Giulia Beneni [it]
 • การออกเสียงคำว่า La Barucci La Barucci [it]
 • การออกเสียงคำว่า Marie Duplessis Marie Duplessis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Edmond de Lagrené Edmond de Lagrené [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Conty Conty [fr]
 • การออกเสียงคำว่า La Timbale d’Argent La Timbale d’Argent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Commune de Paris Commune de Paris [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Louis Jules Trochu Louis Jules Trochu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Edmond de Goncourt Edmond de Goncourt [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Blanche d’Antigny Blanche d’Antigny [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Le Constitutionnel Le Constitutionnel [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Brandus Brandus [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Zulma Bouffar Zulma Bouffar [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nourrice sur lieu nourrice sur lieu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Duc de Morny Duc de Morny [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Le Monde Illustré Le Monde Illustré [fr]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سيانس بو سيانس بو [ar] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Cassis Cassis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า 프랑스 프랑스 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า la Biterroise la Biterroise [fr]
 • การออกเสียงคำว่า le Biterrois le Biterrois [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Seine Seine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Caudiès-de-Fenouillèdes Caudiès-de-Fenouillèdes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Earvin N'Gapeth Earvin N'Gapeth [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Heussé Heussé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Pariz Pariz [br]
 • การออกเสียงคำว่า les milliers d'étangs de la Sologne les milliers d'étangs de la Sologne [fr]
 • การออกเสียงคำว่า la Loire, le plus long fleuve français la Loire, le plus long fleuve français [fr]
 • การออกเสียงคำว่า suivre la vallée du Rhône dans le Midi suivre la vallée du Rhône dans le Midi [fr]
 • การออกเสียงคำว่า les Upsiloniens de la commune de « Y » les Upsiloniens de la commune de « Y » [fr]