• การออกเสียงคำว่า Charles Chincholle Charles Chincholle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Henri Pille Henri Pille [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Jules Lévy Jules Lévy [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Fernand Xau Fernand Xau [fr]
 • การออกเสียงคำว่า La Païva La Païva [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Paul Janet Paul Janet [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Henri Napias Henri Napias [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Castillon d'Arbizon Castillon d'Arbizon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Maison des Jardies à Sèvres Maison des Jardies à Sèvres [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Léonie Léon Léonie Léon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Léon Gambetta Léon Gambetta [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Mathurin Moreau Mathurin Moreau [fr]
 • การออกเสียงคำว่า René Maizeroy René Maizeroy [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Alphonse de Neuville Alphonse de Neuville [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Harry Alis Harry Alis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Aurélien Scholl Aurélien Scholl [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Lucien Auguste Jullemier Lucien Auguste Jullemier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Caroline Letessier Caroline Letessier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Albert Abraham Wolff Albert Abraham Wolff [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Dentu Dentu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Augustine-Alexandrine Toulet Augustine-Alexandrine Toulet [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Alice Regnault Alice Regnault [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Ferdinand Roybet Ferdinand Roybet [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Jean-François Raffaëlli Jean-François Raffaëlli [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Étienne-Prosper Berne-Bellecour Étienne-Prosper Berne-Bellecour [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Gustave Jacquet Gustave Jacquet [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Henri Dupray Henri Dupray [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Limay Limay [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Mercey Mercey [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Grand Prix de Paris Grand Prix de Paris [fr]