หมวดหมู่:

français

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfrançais

 • การออกเสียง : avoir avoir [fr]
 • การออกเสียง : French French [en]
 • การออกเสียง : aimer aimer [fr]
 • การออกเสียง : en haut en haut [fr]
 • การออกเสียง : Gars Gars [fr]
 • การออกเสียง : tais-toi ! tais-toi ! [fr]
 • การออกเสียง : bon après-midi bon après-midi [fr]
 • การออกเสียง : Célestin Freinet Célestin Freinet [fr]
 • การออกเสียง : idé idé [sv]
 • การออกเสียง : la Roumanie la Roumanie [fr]
 • การออกเสียง : l'heure de pointe l'heure de pointe [fr]
 • การออกเสียง : avoirdupois avoirdupois [en]
 • การออกเสียง : Léopold-Emile Reutlinger Léopold-Emile Reutlinger [fr]
 • การออกเสียง : Decroly Decroly [fr]
 • การออกเสียง : Beauchamps Beauchamps [en]
 • การออกเสียง : Freinet Freinet [fr]
 • การออกเสียง : Marcel Griaule Marcel Griaule [fr]
 • การออกเสียง : Dottrens Dottrens [fr]
 • การออกเสียง : Jean-Pierre Dantan Jean-Pierre Dantan [fr]
 • การออกเสียง : alerty alerty [fr]
 • การออกเสียง : Henri Troyat Henri Troyat [fr]
 • การออกเสียง : Descoeudres Descoeudres [fr]
 • การออกเสียง : mille cinq cents mille cinq cents [fr]
 • การออกเสียง : péouse péouse [fr]
 • การออกเสียง : d'à peu près d'à peu près [fr]
 • การออกเสียง : Marc-René d'Argenson Marc-René d'Argenson [fr]
 • การออกเสียง : Cornelius Castoriadis Cornelius Castoriadis [fr]
 • การออกเสียง : kharîdna kharîdna [hi]
 • การออกเสียง : Hauteville-Lompnes Hauteville-Lompnes [fr]
 • การออกเสียง : Lucien Goldmann Lucien Goldmann [fr]
 • การออกเสียง : po francusku po francusku [pl]
 • การออกเสียง : Heurtault Heurtault [fr]
 • การออกเสียง : Frantz Funck-Brentano Frantz Funck-Brentano [fr]
 • การออกเสียง : Jacques Delarue Jacques Delarue [fr]
 • การออกเสียง : Georges Hoentschel Georges Hoentschel [fr]
 • บันทึกการออกเสียง : Salomon Reinach Salomon Reinach [fr] รอการออกเสียง