หมวดหมู่:

forgive

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงforgive

  • การออกเสียง : Forget about it Forget about it [en]
  • การออกเสียง : odpuszczać odpuszczać [pl]
  • การออกเสียง : przebaczę przebaczę [pl]
  • การออกเสียง : wybaczanie wybaczanie [pl]