หมวดหมู่:

forgive

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงforgive

 • การออกเสียง : Forget about it
  Forget about it [en]
 • การออกเสียง : odpuszczać
  odpuszczać [pl]
 • การออกเสียง : przebaczę
  przebaczę [pl]
 • การออกเสียง : wybaczanie
  wybaczanie [pl]