• การออกเสียงคำว่า kefir kefir [tr]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Misværost Misværost [no] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า bløtkake bløtkake [no]
 • การออกเสียงคำว่า Gudbrandsdalsost Gudbrandsdalsost [no]
 • การออกเสียงคำว่า wienerbrød wienerbrød [no]
 • การออกเสียงคำว่า oksekjøtt oksekjøtt [no]
 • การออกเสียงคำว่า lofotenskrei lofotenskrei [no]
 • การออกเสียงคำว่า skrei skrei [no]
 • การออกเสียงคำว่า ørret ørret [no]
 • การออกเสียงคำว่า bekkørret bekkørret [no]
 • การออกเสียงคำว่า hyse hyse [no]
 • การออกเสียงคำว่า regnbueørret regnbueørret [no]
 • การออกเสียงคำว่า sei sei [de]
 • การออกเสียงคำว่า sardiner sardiner [no]
 • การออกเสียงคำว่า håkjerring håkjerring [no]
 • การออกเสียงคำว่า lyr lyr [no]
 • การออกเสียงคำว่า håbrand håbrand [no]
 • การออกเสียงคำว่า breiflabb breiflabb [no]
 • การออกเสียงคำว่า rognkjeks rognkjeks [no]
 • การออกเสียงคำว่า steinbit steinbit [no]
 • การออกเสียงคำว่า rognkall rognkall [no]
 • การออกเสียงคำว่า rødspette rødspette [no]
 • การออกเสียงคำว่า lodde lodde [no]
 • การออกเสียงคำว่า ål ål [no]
 • การออกเสียงคำว่า taretorsk taretorsk [no]
 • การออกเสียงคำว่า torsk torsk [sv]
 • การออกเสียงคำว่า laks laks [no]
 • การออกเสียงคำว่า baconost baconost [no]
 • การออกเสียงคำว่า mysost mysost [no]
 • การออกเสียงคำว่า lettrømme lettrømme [no]