• การออกเสียงคำว่า خشخش خشخش [ur]
 • การออกเสียงคำว่า روا روا [fa]
 • การออกเสียงคำว่า تُلسی تُلسی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า سِرکہ سِرکہ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า خَشخَاش خَشخَاش [ur]
 • การออกเสียงคำว่า کباب چینی کباب چینی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า کالا نمک کالا نمک [ur]
 • การออกเสียงคำว่า املی املی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า ہینگ ہینگ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า گُڑ گُڑ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า عرقِ گلاب عرقِ گلاب [ur]
 • การออกเสียงคำว่า آنولہ آنولہ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า اَجمُود اَجمُود [ur]
 • การออกเสียงคำว่า اَمچور اَمچور [ur]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า مسکا مسکا [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า کالاچنا کالاچنا [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า کالاچھولا کالاچھولا [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า یخنی یخنی [ur]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า چاندی کا ورق چاندی کا ورق [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า عرق گلاب عرق گلاب [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า انار دانہ انار دانہ [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سوکھا پپیتہ سوکھا پپیتہ [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า کچا پپیتہ کچا پپیتہ [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า چاول کا آٹا چاول کا آٹا [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سنگھاڑے کا آٹا سنگھاڑے کا آٹا [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า بیسن بیسن [ur]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า کیوڑہ کیوڑہ [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า زردی زردی [fa]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า شملے والی مرچ شملے والی مرچ [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า ادرک ادرک [ur]