หมวดหมู่:

Food industry

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFood industry

  • การออกเสียง : Ajinomoto
    Ajinomoto [ja]
  • การออกเสียง : Yamamotoyama
    Yamamotoyama [ja]