หมวดหมู่:

food (English)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfood (English)

  • การออกเสียง : lasagna lasagna [en]
  • การออกเสียง : salade salade [fr]
  • การออกเสียง : aquafaba aquafaba [en]