หมวดหมู่:

flowers - pyrenean

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงflowers - pyrenean

 • การออกเสียง : fonoll de muntanya fonoll de muntanya [ca]
 • การออกเสียง : nadala menuda nadala menuda [ca]
 • การออกเสียง : malva de fulla rodona malva de fulla rodona [ca]
 • การออกเสียง : orella d'ós orella d'ós [ca]
 • การออกเสียง : matafoc matafoc [ca]
 • การออกเสียง : estaquis alpina estaquis alpina [ca]
 • การออกเสียง : cerverina cerverina [ca]
 • การออกเสียง : fragassa de bosc fragassa de bosc [ca]
 • การออกเสียง : herba de la fam herba de la fam [ca]
 • การออกเสียง : orquis hirci orquis hirci [ca]
 • การออกเสียง : lleteresa de bosc lleteresa de bosc [ca]
 • การออกเสียง : roser rubiginós roser rubiginós [ca]
 • การออกเสียง : carbassina carbassina [ca]
 • การออกเสียง : saulic saulic [ca]
 • การออกเสียง : moixera de pastor moixera de pastor [ca]
 • การออกเสียง : saüquer saüquer [ca]
 • การออกเสียง : rovell d'ou rovell d'ou [ca]
 • การออกเสียง : verdolaga verdolaga [ca]
 • การออกเสียง : jasione nana jasione nana [ca]
 • การออกเสียง : veratre veratre [ca]
 • การออกเสียง : lliri de neu lliri de neu [ca]
 • การออกเสียง : andròsace imbricada andròsace imbricada [ca]
 • การออกเสียง : carraspic espatulat carraspic espatulat [ca]
 • การออกเสียง : mosques blaves mosques blaves [ca]
 • การออกเสียง : flor de simi flor de simi [ca]
 • การออกเสียง : astrància gran astrància gran [ca]
 • การออกเสียง : tèsium pirinenc tèsium pirinenc [ca]
 • การออกเสียง : tora pirinenca tora pirinenca [ca]
 • การออกเสียง : clavell de pastor clavell de pastor [ca]
 • การออกเสียง : lami maculat lami maculat [ca]
 • การออกเสียง : bruguerola bruguerola [ca]
 • การออกเสียง : ortiga pudent ortiga pudent [ca]
 • การออกเสียง : crespinell blanc crespinell blanc [ca]
 • การออกเสียง : fragassa de flor petita fragassa de flor petita [ca]
 • การออกเสียง : peu de crist peu de crist [ca]
 • การออกเสียง : mill del sol mill del sol [ca]
 • การออกเสียง : cantiret cantiret [ca]
 • การออกเสียง : flor de l'home penjat flor de l'home penjat [ca]
 • การออกเสียง : matajaia matajaia [ca]
 • การออกเสียง : estel·lària d'aiguamoll estel·lària d'aiguamoll [ca]
 • การออกเสียง : salicària salicària [ca]
 • การออกเสียง : potamogèton alpí potamogèton alpí [ca]
 • การออกเสียง : marxívol marxívol [ca]
 • การออกเสียง : orquis blanc orquis blanc [ca]
 • การออกเสียง : gaiol gaiol [ca]
 • การออกเสียง : ranuncle d'or bulbós ranuncle d'or bulbós [ca]
 • การออกเสียง : vícia de bardissa vícia de bardissa [ca]
 • การออกเสียง : pensament pensament [ca]
 • การออกเสียง : jonc trífid jonc trífid [ca]
 • การออกเสียง : talictre alpí talictre alpí [ca]
 • การออกเสียง : crespinell groc crespinell groc [ca]
 • การออกเสียง : lleteressa serrada lleteressa serrada [ca]
 • การออกเสียง : Masera Masera [es]
 • การออกเสียง : asarina asarina [ca]
 • การออกเสียง : fiteuma orbicular fiteuma orbicular [ca]
 • การออกเสียง : clavell violaci clavell violaci [ca]
 • การออกเสียง : gatassa gatassa [ca]
 • การออกเสียง : espiga d'aigua espiga d'aigua [ca]
 • การออกเสียง : pulmonària pulmonària [ca]
 • การออกเสียง : pedicularis foliosa pedicularis foliosa [ca]
 • การออกเสียง : lístera ovata lístera ovata [ca]
 • การออกเสียง : safrà bord pirinenc safrà bord pirinenc [ca]
 • การออกเสียง : saüc racemós saüc racemós [ca]
 • การออกเสียง : vidiella vidiella [ca]
 • การออกเสียง : amanida de gripau amanida de gripau [ca]
 • การออกเสียง : púdol de roca púdol de roca [ca]
 • การออกเสียง : matafoc muntanyenc matafoc muntanyenc [ca]
 • การออกเสียง : draba aïzoide draba aïzoide [ca]
 • การออกเสียง : flor de neu flor de neu [ca]
 • การออกเสียง : cotonera latifòlia cotonera latifòlia [ca]
 • การออกเสียง : sabonera de roca sabonera de roca [ca]
 • การออกเสียง : conillets conillets [ca]
 • การออกเสียง : àrabis alpina àrabis alpina [ca]
 • การออกเสียง : malva moscada malva moscada [ca]
 • การออกเสียง : xuclamel de roca xuclamel de roca [ca]
 • การออกเสียง : gençaneta gençaneta [ca]
 • การออกเสียง : lligabosc etrusc lligabosc etrusc [ca]
 • การออกเสียง : Gessamí Gessamí [ca]
 • การออกเสียง : prímula integrifòlia prímula integrifòlia [ca]
 • การออกเสียง : cirerer bord cirerer bord [ca]
 • การออกเสียง : orquis militar orquis militar [ca]
 • การออกเสียง : crespinell glauc crespinell glauc [ca]
 • การออกเสียง : flor caputxina flor caputxina [ca]
 • การออกเสียง : cerasti alpí cerasti alpí [ca]
 • การออกเสียง : rosella dúbia rosella dúbia [ca]
 • การออกเสียง : eriçó eriçó [ca]
 • การออกเสียง : lloreret lloreret [ca]
 • การออกเสียง : pota de gat pota de gat [ca]
 • การออกเสียง : esbarzerola esbarzerola [ca]
 • การออกเสียง : falsa alfàbrega falsa alfàbrega [ca]
 • การออกเสียง : sarró sarró [ca]
 • การออกเสียง : ortiga borda ortiga borda [ca]
 • การออกเสียง : belleraca belleraca [ca]
 • การออกเสียง : hipèric hirsut hipèric hirsut [ca]
 • การออกเสียง : fiteuma de roca fiteuma de roca [ca]
 • การออกเสียง : saxífraga paniculata saxífraga paniculata [ca]
 • การออกเสียง : licnis licnis [ca]
 • การออกเสียง : menta d'aigua menta d'aigua [ca]
 • การออกเสียง : gerani de prat gerani de prat [ca]
 • การออกเสียง : orquis purpuri orquis purpuri [ca]