หมวดหมู่:

flowers

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงflowers

 • การออกเสียง : Acácia amarela Acácia amarela [pt]
 • การออกเสียง : Acácia branca Acácia branca [pt]
 • การออกเสียง : acalifa acalifa [pt]
 • การออกเสียง : achimene achimene [it]
 • การออกเสียง : Adelfa Adelfa [es]
 • การออกเสียง : adenostil adenostil [ca]
 • การออกเสียง : adonis pirinenc adonis pirinenc [ca]
 • การออกเสียง : afelandra afelandra [pt]
 • การออกเสียง : African corn lily African corn lily [en]
 • การออกเสียง : African lily African lily [en]
 • การออกเสียง : agerato agerato [it]
 • การออกเสียง : agrella agrella [ca]
 • การออกเสียง : alacamenekşe alacamenekşe [tr]
 • การออกเสียง : albó de muntanya albó de muntanya [ca]
 • การออกเสียง : Alfazema Alfazema [pt]
 • การออกเสียง : aliguer aliguer [ca]
 • การออกเสียง : alisso alisso [pt]
 • การออกเสียง : all d'ós all d'ós [ca]
 • การออกเสียง : all junciforme all junciforme [ca]
 • การออกเสียง : all victorial all victorial [ca]
 • การออกเสียง : alpine thistle alpine thistle [en]
 • การออกเสียง : alpinia alpinia [it]
 • การออกเสียง : Altea Altea [es]
 • การออกเสียง : amanida de gripau amanida de gripau [ca]
 • การออกเสียง : amaryllis amaryllis [en]
 • การออกเสียง : Amazon lily Amazon lily [en]
 • การออกเสียง : anagallis anagallis [la]
 • การออกเสียง : andròsace imbricada andròsace imbricada [ca]
 • การออกเสียง : andròsace pilosa andròsace pilosa [ca]
 • การออกเสียง : anemone anemone [en]
 • การออกเสียง : anemones anemones [en]
 • การออกเสียง : angèlica silvestre angèlica silvestre [ca]
 • การออกเสียง : angelins angelins [ca]
 • การออกเสียง : antil·lis de muntanya antil·lis de muntanya [ca]
 • การออกเสียง : Antirrhinum Antirrhinum [en]
 • การออกเสียง : anturio anturio [it]
 • การออกเสียง : Apocynaceae Apocynaceae [la]
 • การออกเสียง : aquilegia aquilegia [it]
 • การออกเสียง : àrabis alpina àrabis alpina [ca]
 • การออกเสียง : aralia aralia [it]
 • การออกเสียง : aranyoner aranyoner [ca]
 • การออกเสียง : arç blanc arç blanc [ca]
 • การออกเสียง : arenària de flor gran arenària de flor gran [ca]
 • การออกเสียง : argelaga argelaga [ca]
 • การออกเสียง : àrnica àrnica [ca]
 • การออกเสียง : aromat aromat [yi]
 • การออกเสียง : asarina asarina [ca]
 • การออกเสียง : Asparagaceae Asparagaceae [en]
 • การออกเสียง : asparagina asparagina [pt]
 • การออกเสียง : asplenio asplenio [it]
 • การออกเสียง : àster alpí àster alpí [ca]
 • การออกเสียง : astilbe astilbe [en]
 • การออกเสียง : astrància gran astrància gran [ca]
 • การออกเสียง : aucuba aucuba [it]
 • การออกเสียง : Azálea branca Azálea branca [pt]
 • การออกเสียง : Azálea rosa Azálea rosa [pt]
 • การออกเสียง : Azálea vermelha Azálea vermelha [pt]
 • การออกเสียง : bàlec bàlec [ca]
 • การออกเสียง : balloon flower balloon flower [en]
 • การออกเสียง : barba cabruna barba cabruna [ca]
 • การออกเสียง : barberton daisy barberton daisy [en]
 • การออกเสียง : bàrtsia alpina bàrtsia alpina [ca]
 • การออกเสียง : bee balm bee balm [en]
 • การออกเสียง : begonia begonia [en]
 • การออกเสียง : Begônia Begônia [pt]
 • การออกเสียง : Begonie Begonie [de]
 • การออกเสียง : bell flower bell flower [en]
 • การออกเสียง : belleraca belleraca [ca]
 • การออกเสียง : bells of Ireland bells of Ireland [en]
 • การออกเสียง : berberis berberis [it]
 • การออกเสียง : bergamot bergamot [en]
 • การออกเสียง : Betonica Betonica [pt]
 • การออกเสียง : bird of paradise bird of paradise [en]
 • การออกเสียง : bistorta bistorta [pt]
 • การออกเสียง : bletilla bletilla [it]
 • การออกเสียง : bloom bloom [en]
 • การออกเสียง : blue throatwort blue throatwort [en]
 • การออกเสียง : blummen blummen [lb]
 • การออกเสียง : bocca di leone bocca di leone [it]
 • การออกเสียง : Bogarim Bogarim [pt]
 • การออกเสียง : boix boix [ca]
 • การออกเสียง : boixerola boixerola [ca]
 • การออกเสียง : boixerola alpina boixerola alpina [ca]
 • การออกเสียง : botó d'or botó d'or [ca]
 • การออกเสียง : bottlebrush bottlebrush [en]
 • การออกเสียง : bouquet bouquet [fr]
 • การออกเสียง : Briallen Briallen [cy]
 • การออกเสียง : Brinco-de-Princesa Brinco-de-Princesa [pt]
 • การออกเสียง : bruc d'aiguamoll bruc d'aiguamoll [ca]
 • การออกเสียง : brúcol brúcol [ca]
 • การออกเสียง : bruguerola bruguerola [ca]
 • การออกเสียง : bufalaga de roca bufalaga de roca [ca]
 • การออกเสียง : búgula piramidal búgula piramidal [ca]
 • การออกเสียง : buixol buixol [ca]
 • การออกเสียง : bulaklak bulaklak [tl]
 • การออกเสียง : buttercup buttercup [en]
 • การออกเสียง : bzy bzy [pl]
 • การออกเสียง : caladio caladio [it]
 • การออกเสียง : calament alpí calament alpí [ca]
 • การออกเสียง : calceolaria calceolaria [it]