หมวดหมู่:

flower

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงflower

 • การออกเสียง : Schnéigléckelchen Schnéigléckelchen [lb]
 • การออกเสียง : פופי פופי [he]
 • การออกเสียง : چھوئی موئی چھوئی موئی [ur]
 • การออกเสียง : گُل بنفشہ گُل بنفشہ [ur]
 • การออกเสียง : Schwéiermammszong Schwéiermammszong [lb]
 • การออกเสียง : چھوئی موئی کا پھول چھوئی موئی کا پھول [ur]
 • การออกเสียง : گُلِ ہزارہ گُلِ ہزارہ [ur]
 • การออกเสียง : مِموزا مِموزا [ur]
 • การออกเสียง : Schwéiermammszongen Schwéiermammszongen [lb]
 • การออกเสียง : ارنڈ کا پھول ارنڈ کا پھول [ur]
 • การออกเสียง : دن کاراجا دن کاراجا [ur]
 • การออกเสียง : گُلِ سُنبُل گُلِ سُنبُل [ur]
 • การออกเสียง : رات کی رانی رات کی رانی [ur]
 • การออกเสียง : گُلنار گُلنار [ur]
 • การออกเสียง : موسلی موسلی [ur]
 • การออกเสียง : مُوگرا مُوگرا [ur]
 • การออกเสียง : جنگلی سُنبُل جنگلی سُنبُل [ur]
 • การออกเสียง : مولسری کا پھول مولسری کا پھول [ur]
 • การออกเสียง : Margréidercher Margréidercher [lb]
 • การออกเสียง : Schnéigläckelchen Schnéigläckelchen [lb]
 • การออกเสียง : گلِ مخمل گلِ مخمل [ur]
 • บันทึกการออกเสียง : ekimuli ekimuli [lg] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : fə̀lé fə̀lé [kr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : pikake pikake [haw] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : sedum cauticola sedum cauticola [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : imbali imbali [zu] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : sammari sammari [fi] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : flowa flowa [jam] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : fülor fülor [arn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Alternanthera Alternanthera [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : አበባ አበባ [am] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Gaillardia Gaillardia [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kitulu kitulu [kmb] รอการออกเสียง