หมวดหมู่:

floresta tropical

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfloresta tropical

  • การออกเสียง : árvore árvore [pt]
  • การออกเสียง : Amazónia Amazónia [pt]
  • การออกเสียง : floresta tropical floresta tropical [pt]