หมวดหมู่:

flemish

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงflemish

 • การออกเสียง : ajuin ajuin [nl]
 • การออกเสียง : allee allee [de]
 • การออกเสียง : amai amai [pt]
 • การออกเสียง : award award [en]
 • การออกเสียง : beijveren beijveren [nl]
 • การออกเสียง : Cornelis Huysmans Cornelis Huysmans [nl]
 • การออกเสียง : Deketelaere Deketelaere [vls]
 • การออกเสียง : Droeshout Droeshout [nl]
 • การออกเสียง : Gambrinus Gambrinus [cs]
 • การออกเสียง : genomineerd genomineerd [nl]
 • การออกเสียง : gij gij [nl]
 • การออกเสียง : Koen Koen [nl]
 • การออกเสียง : koen hillewaert koen hillewaert [vls]
 • การออกเสียง : kraste kraste [nl]
 • การออกเสียง : lesbische lesbische [nl]
 • การออกเสียง : LHBT LHBT [nl]
 • การออกเสียง : Maaseik Maaseik [nl]
 • การออกเสียง : Martin Droeshout Martin Droeshout [en]
 • การออกเสียง : nomineren nomineren [nl]
 • การออกเสียง : Peter Crockaert Peter Crockaert [fr]
 • การออกเสียง : plezant plezant [vls]
 • การออกเสียง : slijterij slijterij [nl]
 • การออกเสียง : uw uw [nl]
 • การออกเสียง : uwe uwe [de]
 • การออกเสียง : verwittigen verwittigen [nl]
 • การออกเสียง : wablief wablief [nl]
 • การออกเสียง : zijn zijn [nl]