หมวดหมู่:

first person polite

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfirst person polite

  • การออกเสียง : byddwch chi'n byddwch chi'n [cy]