หมวดหมู่:

Fingal

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFingal

  • การออกเสียง : Ossian Ossian [fi]