หมวดหมู่:

Filipino

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFilipino

 • การออกเสียงคำว่า lunes lunes [es]
 • การออกเสียงคำว่า mahal mahal [tl]
 • การออกเสียงคำว่า pag-ibig pag-ibig [tl]
 • การออกเสียงคำว่า Pinoy Pinoy [tl]
 • การออกเสียงคำว่า gabi gabi [de]
 • การออกเสียงคำว่า Hapon Hapon [ceb]
 • การออกเสียงคำว่า mabuhay mabuhay [tl]
 • การออกเสียงคำว่า araw araw [tl]
 • การออกเสียงคำว่า tinidor tinidor [tl]
 • การออกเสียงคำว่า Arnis Arnis [de]
 • การออกเสียงคำว่า Sinta Sinta [tl]
 • การออกเสียงคำว่า wagas wagas [tl]
 • การออกเสียงคำว่า dalisay dalisay [tl]
 • การออกเสียงคำว่า Pinay Pinay [tl]
 • การออกเสียงคำว่า Pilipino Pilipino [tl]
 • การออกเสียงคำว่า kapayapaan kapayapaan [tl]
 • การออกเสียงคำว่า tunay tunay [tl]
 • การออกเสียงคำว่า iniibig iniibig [tl]
 • การออกเสียงคำว่า sinisinta sinisinta [tl]
 • การออกเสียงคำว่า irog irog [tl]
 • การออกเสียงคำว่า minamahal minamahal [tl]
 • การออกเสียงคำว่า iniirog iniirog [tl]
 • การออกเสียงคำว่า kayamanan kayamanan [tl]
 • การออกเสียงคำว่า buwan buwan [tl]
 • การออกเสียงคำว่า umaga umaga [tl]
 • การออกเสียงคำว่า Bakit Bakit [tl]
 • การออกเสียงคำว่า payapa payapa [tl]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Jerwin Ancajas Jerwin Ancajas [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 玩屄玩卵 玩屄玩卵 [wuu] รอการออกเสียง