หมวดหมู่:

filósofo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfilósofo

  • การออกเสียง : Nietzsche Nietzsche [de]
  • การออกเสียง : Feurbach Feurbach [de]
  • การออกเสียง : filosofu filosofu [mt]
  • การออกเสียง : kierkegaardiano kierkegaardiano [pt]
  • การออกเสียง : Jean-Yves Béziau Jean-Yves Béziau [fr]
  • การออกเสียง : פילוסוף פילוסוף [he]
  • การออกเสียง : Mazzino Montinari Mazzino Montinari [it]