หมวดหมู่:

figurativo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfigurativo

 • การออกเสียง : abbozzo abbozzo [it]
 • การออกเสียง : elefantesco elefantesco [it]
 • การออกเสียง : elefantiaco elefantiaco [it]
 • การออกเสียง : elefantiasi elefantiasi [it]
 • การออกเสียง : elegiaco elegiaco [es]
 • การออกเสียง : emanazione emanazione [it]
 • การออกเสียง : emarginazione emarginazione [it]
 • การออกเสียง : emblema emblema [es]
 • การออกเสียง : embrionale embrionale [it]
 • การออกเสียง : eminente eminente [pt]
 • การออกเสียง : interiore interiore [it]
 • การออกเสียง : prosopopea prosopopea [it]
 • การออกเสียง : satrape satrape [fr]
 • การออกเสียง : satrapo satrapo [it]