• การออกเสียงคำว่า kasvatusala kasvatusala [fi]
 • การออกเสียงคำว่า kulttuuriala kulttuuriala [fi]
 • การออกเสียงคำว่า täydennysrakentaminen täydennysrakentaminen [fi]
 • การออกเสียงคำว่า korjausrakentaminen korjausrakentaminen [fi]
 • การออกเสียงคำว่า ympäristöteknologia ympäristöteknologia [fi]
 • การออกเสียงคำว่า viittomakielentulkkaus viittomakielentulkkaus [fi]
 • การออกเสียงคำว่า viittomakielentulkki viittomakielentulkki [fi]
 • การออกเสียงคำว่า veneala veneala [fi]
 • การออกเสียงคำว่า vanhustyö vanhustyö [fi]
 • การออกเสียงคำว่า vaatetusala vaatetusala [fi]
 • การออกเสียงคำว่า turvallisuusala turvallisuusala [fi]
 • การออกเสียงคำว่า tuotekehittely tuotekehittely [fi]
 • การออกเสียงคำว่า tuotekehitys tuotekehitys [fi]
 • การออกเสียงคำว่า toimintaterapia toimintaterapia [fi]
 • การออกเสียงคำว่า vaatetustekniikka vaatetustekniikka [fi]
 • การออกเสียงคำว่า tekstiilitekniikka tekstiilitekniikka [fi]
 • การออกเสียงคำว่า talotekniikka talotekniikka [fi]
 • การออกเสียงคำว่า terveydenhuolto terveydenhuolto [fi]
 • การออกเสียงคำว่า rikosseuraamusala rikosseuraamusala [fi]
 • การออกเสียงคำว่า restaurointi restaurointi [fi]
 • การออกเสียงคำว่า sädehoito sädehoito [fi]
 • การออกเสียงคำว่า puutekniikka puutekniikka [fi]
 • การออกเสียงคำว่า puutarhatalous puutarhatalous [fi]
 • การออกเสียงคำว่า paperitekniikka paperitekniikka [fi]
 • การออกเสียงคำว่า paperikoneteknologia paperikoneteknologia [fi]
 • การออกเสียงคำว่า osteopatia osteopatia [it]
 • การออกเสียงคำว่า optometria optometria [fi]
 • การออกเสียงคำว่า ohjelmistotekniikka ohjelmistotekniikka [fi]
 • การออกเสียงคำว่า ohjaustoiminta ohjaustoiminta [fi]
 • การออกเสียงคำว่า naprapatia naprapatia [fi]