หมวดหมู่:

feminine noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfeminine noun

 • การออกเสียง : ανταποκρίτρια ανταποκρίτρια [el]
 • การออกเสียง : Schweißerin Schweißerin [de]
 • การออกเสียง : Crackerin Crackerin [de]
 • การออกเสียง : Stimmtechnik Stimmtechnik [de]
 • การออกเสียง : λουλουδού λουλουδού [el]
 • การออกเสียง : Intraokularlinse Intraokularlinse [de]
 • การออกเสียง : Marktsegmentierung Marktsegmentierung [de]
 • การออกเสียง : Romni Romni [de]
 • การออกเสียง : Romanistin Romanistin [de]
 • การออกเสียง : Schierlingstanne Schierlingstanne [de]
 • การออกเสียง : Sonderbeauftragte Sonderbeauftragte [de]
 • การออกเสียง : αποκαθήλωση αποκαθήλωση [el]
 • การออกเสียง : απόκρουση απόκρουση [el]
 • การออกเสียง : Beibreche Beibreche [de]
 • การออกเสียง : καλοσύνη καλοσύνη [el]
 • การออกเสียง : Juwelwespe Juwelwespe [de]
 • การออกเสียง : Lymphangiitis Lymphangiitis [de]
 • การออกเสียง : Pazifistin Pazifistin [de]
 • การออกเสียง : Delinquenz Delinquenz [de]
 • การออกเสียง : Großuhr Großuhr [de]
 • การออกเสียง : Supermarktkasse Supermarktkasse [de]
 • การออกเสียง : Humanmedizinerin Humanmedizinerin [de]
 • การออกเสียง : Methodologie Methodologie [de]
 • การออกเสียง : Zeugung Zeugung [de]
 • การออกเสียง : Zählerin Zählerin [de]
 • การออกเสียง : πατρόνα πατρόνα [el]
 • การออกเสียง : ψυχεδέλεια ψυχεδέλεια [el]
 • การออกเสียง : Hysterektomie Hysterektomie [de]
 • การออกเสียง : Juristenzeitung Juristenzeitung [de]
 • การออกเสียง : Kopflaus Kopflaus [de]
 • การออกเสียง : Entstehungsbedingung Entstehungsbedingung [de]
 • การออกเสียง : Missbilligung Missbilligung [de]
 • การออกเสียง : ομορφάδα ομορφάδα [el]
 • การออกเสียง : Tarnbezeichnung Tarnbezeichnung [de]
 • การออกเสียง : Bahnschutzpolizei Bahnschutzpolizei [de]
 • การออกเสียง : Ausdrucksgestalt Ausdrucksgestalt [de]
 • การออกเสียง : Eiskugel Eiskugel [de]
 • การออกเสียง : Scheinselbständige Scheinselbständige [de]
 • การออกเสียง : Zahlform Zahlform [de]
 • การออกเสียง : γόπα γόπα [el]
 • การออกเสียง : δικογραφία δικογραφία [el]
 • การออกเสียง : προγραφή προγραφή [el]
 • การออกเสียง : συνδρομή συνδρομή [el]
 • การออกเสียง : Kompositklinge Kompositklinge [de]
 • การออกเสียง : Pantisokratie Pantisokratie [de]
 • การออกเสียง : Parabolspiegelanlage Parabolspiegelanlage [de]
 • การออกเสียง : σταμνίτσα σταμνίτσα [el]
 • การออกเสียง : Zählebigkeit Zählebigkeit [de]
 • การออกเสียง : Zahnkaries Zahnkaries [de]
 • การออกเสียง : Zwingburg Zwingburg [de]
 • การออกเสียง : Schwedentour Schwedentour [de]
 • การออกเสียง : Lungenentzündung Lungenentzündung [de]
 • การออกเสียง : Männersicht Männersicht [de]
 • การออกเสียง : γκρίνια γκρίνια [el]
 • การออกเสียง : Duplomatie Duplomatie [de]
 • การออกเสียง : transiente transiente [pt]
 • การออกเสียง : Kongressabgeordnete Kongressabgeordnete [de]
 • การออกเสียง : Methodenunterscheidung Methodenunterscheidung [de]
 • การออกเสียง : αγιαστούρα αγιαστούρα [el]
 • การออกเสียง : Großdemo Großdemo [de]
 • การออกเสียง : Ausschussvorsitzende Ausschussvorsitzende [de]
 • การออกเสียง : Systemgegnerin Systemgegnerin [de]
 • การออกเสียง : Firmalampe Firmalampe [de]
 • การออกเสียง : Schmuckbranche Schmuckbranche [de]
 • การออกเสียง : Blutalge Blutalge [de]
 • การออกเสียง : Führerin Führerin [de]
 • การออกเสียง : ξενοδόχα ξενοδόχα [el]
 • การออกเสียง : Diagrammerstellung Diagrammerstellung [de]
 • การออกเสียง : Gliazelle Gliazelle [de]
 • การออกเสียง : Sozialschmarotzerin Sozialschmarotzerin [de]
 • การออกเสียง : ήττα ήττα [el]
 • การออกเสียง : κραιπάλη κραιπάλη [el]
 • การออกเสียง : Guerilla-Einheit Guerilla-Einheit [de]
 • การออกเสียง : Kälteanlage Kälteanlage [de]
 • การออกเสียง : Uhrmacherinnung Uhrmacherinnung [de]
 • การออกเสียง : διακομιδή διακομιδή [el]
 • การออกเสียง : Abrüstungsbeauftragte Abrüstungsbeauftragte [de]
 • การออกเสียง : Hindenburglinie Hindenburglinie [de]
 • การออกเสียง : Lauflernhilfe Lauflernhilfe [de]
 • การออกเสียง : Zweitklässlerin Zweitklässlerin [de]
 • การออกเสียง : Engelsseele Engelsseele [de]
 • การออกเสียง : Fehlwahrnehmung Fehlwahrnehmung [de]
 • การออกเสียง : Baseballkappe Baseballkappe [de]
 • การออกเสียง : Hügelgruppe Hügelgruppe [de]
 • การออกเสียง : Netzwerkspezialistin Netzwerkspezialistin [de]
 • การออกเสียง : Sinisierung Sinisierung [de]
 • การออกเสียง : Stupidität Stupidität [de]
 • การออกเสียง : κατρουλού κατρουλού [el]
 • การออกเสียง : Dötz-Reaktion Dötz-Reaktion [de]
 • การออกเสียง : Pflichttreue Pflichttreue [de]
 • การออกเสียง : Wirkungserfassung Wirkungserfassung [de]
 • การออกเสียง : μαγγανεία μαγγανεία [el]
 • การออกเสียง : Stilkunde Stilkunde [de]
 • การออกเสียง : τσιριμόνια τσιριμόνια [el]
 • การออกเสียง : Tibetologie Tibetologie [de]
 • การออกเสียง : Fußstapfe Fußstapfe [de]
 • การออกเสียง : Mittelrunge Mittelrunge [de]
 • การออกเสียง : Dispache Dispache [de]
 • การออกเสียง : Teeecke Teeecke [de]
 • การออกเสียง : Parteiführung Parteiführung [de]