หมวดหมู่:

feminine noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfeminine noun

 • การออกเสียง : somnambule somnambule [fr]
 • การออกเสียง : Chaconne Chaconne [fr]
 • การออกเสียง : Taxifahrerin Taxifahrerin [de]
 • การออกเสียง : la souris la souris [fr]
 • การออกเสียง : institutrice institutrice [fr]
 • การออกเสียง : Entkörperlichung Entkörperlichung [de]
 • การออกเสียง : Autobiografie Autobiografie [de]
 • การออกเสียง : Kaution Kaution [de]
 • การออกเสียง : Volte Volte [pt]
 • การออกเสียง : Achselschnur Achselschnur [de]
 • การออกเสียง : Orthographie Orthographie [de]
 • การออกเสียง : Schrotflinte Schrotflinte [de]
 • การออกเสียง : Heilpraktikerin Heilpraktikerin [de]
 • การออกเสียง : Pinzette Pinzette [de]
 • การออกเสียง : τράμπα τράμπα [el]
 • การออกเสียง : Getreidegroßhandlung Getreidegroßhandlung [de]
 • การออกเสียง : Deutsche Demokratische Republik Deutsche Demokratische Republik [de]
 • การออกเสียง : Gartenarbeit Gartenarbeit [de]
 • การออกเสียง : Erdnussbutter Erdnussbutter [de]
 • การออกเสียง : la violence la violence [fr]
 • การออกเสียง : Prozession Prozession [de]
 • การออกเสียง : Nachhilfe Nachhilfe [de]
 • การออกเสียง : une pluie une pluie [fr]
 • การออกเสียง : gélatines gélatines [fr]
 • การออกเสียง : la brosse la brosse [fr]
 • การออกเสียง : Verleihung Verleihung [de]
 • การออกเสียง : mythe mythe [fr]
 • การออกเสียง : philharmonie philharmonie [fr]
 • การออกเสียง : Diebin Diebin [de]
 • การออกเสียง : Staatsbürgerin Staatsbürgerin [de]
 • การออกเสียง : orbita orbita [it]
 • การออกเสียง : Reichsburg Reichsburg [de]
 • การออกเสียง : Aufrührerin Aufrührerin [de]
 • การออกเสียง : Jugendherberge Jugendherberge [de]
 • การออกเสียง : Unibib Unibib [de]
 • การออกเสียง : Aeneis Aeneis [la]
 • การออกเสียง : Lagerälteste Lagerälteste [de]
 • การออกเสียง : Kantalupe Kantalupe [de]
 • การออกเสียง : Saftschubse Saftschubse [de]
 • การออกเสียง : κιμαδόπιτα κιμαδόπιτα [el]
 • การออกเสียง : la côtelette la côtelette [fr]
 • การออกเสียง : Fehlleistung Fehlleistung [de]
 • การออกเสียง : tanke tanke [da]
 • การออกเสียง : Zahlenlotterie Zahlenlotterie [de]
 • การออกเสียง : Humoreske Humoreske [de]
 • การออกเสียง : Reih Reih [de]
 • การออกเสียง : doyenne doyenne [en]
 • การออกเสียง : une planète une planète [fr]
 • การออกเสียง : Versendung (transports) Versendung (transports) [de]
 • การออกเสียง : exaltation exaltation [fr]
 • การออกเสียง : bise bise [fr]
 • การออกเสียง : αλλεργία αλλεργία [el]
 • การออกเสียง : Geriatrie Geriatrie [de]
 • การออกเสียง : rahe rahe [et]
 • การออกเสียง : regression regression [de]
 • การออกเสียง : Parodie Parodie [de]
 • การออกเสียง : Unternehmensidentität Unternehmensidentität [de]
 • การออกเสียง : slup slup [sv]
 • การออกเสียง : virtuosa virtuosa [pt]
 • การออกเสียง : luzerne luzerne [fr]
 • การออกเสียง : Spätschicht Spätschicht [de]
 • การออกเสียง : Parklücke Parklücke [de]
 • การออกเสียง : Frikadelle Frikadelle [de]
 • การออกเสียง : Feuerleitstelle Feuerleitstelle [de]
 • การออกเสียง : Rassenseele Rassenseele [de]
 • การออกเสียง : lunula lunula [en]
 • การออกเสียง : Zahlungsfähigkeit Zahlungsfähigkeit [de]
 • การออกเสียง : peseta peseta [es]
 • การออกเสียง : une rivière une rivière [fr]
 • การออกเสียง : πλέμπα πλέμπα [el]
 • การออกเสียง : politesse politesse [en]
 • การออกเสียง : ztráta ztráta [cs]
 • การออกเสียง : Wächterin Wächterin [de]
 • การออกเสียง : Redensart Redensart [de]
 • การออกเสียง : lotterie lotterie [de]
 • การออกเสียง : Kulturnation Kulturnation [de]
 • การออกเสียง : Unparteiische Unparteiische [de]
 • การออกเสียง : creme caramel creme caramel [fr]
 • การออกเสียง : pieta pieta [it]
 • การออกเสียง : Liebesfreud Liebesfreud [de]
 • การออกเสียง : Endlosigkeit Endlosigkeit [de]
 • การออกเสียง : Kupplerin Kupplerin [de]
 • การออกเสียง : rigole rigole [fr]
 • การออกเสียง : resorption resorption [en]
 • การออกเสียง : Militärübung Militärübung [de]
 • การออกเสียง : coloscopies coloscopies [fr]
 • การออกเสียง : Bleibe Bleibe [de]
 • การออกเสียง : λαμπάδα λαμπάδα [el]
 • การออกเสียง : Gerusie Gerusie [de]
 • การออกเสียง : jazzmusik jazzmusik [de]
 • การออกเสียง : Beurkundung Beurkundung [de]
 • การออกเสียง : εταιρεία εταιρεία [el]
 • การออกเสียง : Zahlungsempfängerin Zahlungsempfängerin [de]
 • การออกเสียง : minibar minibar [de]
 • การออกเสียง : Steuerungstaste Steuerungstaste [de]
 • การออกเสียง : Sudetenkrise Sudetenkrise [de]
 • การออกเสียง : Entkoppelung Entkoppelung [de]
 • การออกเสียง : Einsatzbesprechung Einsatzbesprechung [de]
 • การออกเสียง : Hauptfigur Hauptfigur [de]
 • การออกเสียง : arachides arachides [fr]