หมวดหมู่:

feminine noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfeminine noun

 • การออกเสียง : pâtisserie pâtisserie [fr]
 • การออกเสียง : famille famille [fr]
 • การออกเสียง : étoile étoile [fr]
 • การออกเสียง : Vanille Vanille [fr]
 • การออกเสียง : jambe jambe [fr]
 • การออกเสียง : crème brûlée crème brûlée [fr]
 • การออกเสียง : chaussures chaussures [fr]
 • การออกเสียง : Inspiration Inspiration [en]
 • การออกเสียง : anaphora anaphora [en]
 • การออกเสียง : fête fête [fr]
 • การออกเสียง : cuillère cuillère [fr]
 • การออกเสียง : carte carte [fr]
 • การออกเสียง : crème crème [fr]
 • การออกเสียง : sorte sorte [pt]
 • การออกเสียง : gare gare [fr]
 • การออกเสียง : plethora plethora [en]
 • การออกเสียง : chanteuse chanteuse [fr]
 • การออกเสียง : transformation transformation [en]
 • การออกเสียง : politie politie [nl]
 • การออกเสียง : Schwägerin Schwägerin [de]
 • การออกเสียง : mairie mairie [fr]
 • การออกเสียง : Köchin Köchin [de]
 • การออกเสียง : purée purée [fr]
 • การออกเสียง : Mara Mara [is]
 • การออกเสียง : caisse caisse [fr]
 • การออกเสียง : truite truite [fr]
 • การออกเสียง : Shoah Shoah [fr]
 • การออกเสียง : aborigine aborigine [en]
 • การออกเสียง : frustration frustration [en]
 • การออกเสียง : Orange (noun) Orange (noun) [de]
 • การออกเสียง : polio polio [en]
 • การออกเสียง : nouilles nouilles [fr]
 • การออกเสียง : couverture couverture [fr]
 • การออกเสียง : Strafexpedition Strafexpedition [de]
 • การออกเสียง : variante variante [es]
 • การออกเสียง : Schwiegermutter Schwiegermutter [de]
 • การออกเสียง : dehydration dehydration [en]
 • การออกเสียง : Huîtres Huîtres [fr]
 • การออกเสียง : Staatsangehörigkeit Staatsangehörigkeit [de]
 • การออกเสียง : une chaise une chaise [fr]
 • การออกเสียง : imbalance imbalance [en]
 • การออกเสียง : la chaise la chaise [fr]
 • การออกเสียง : exhalation exhalation [en]
 • การออกเสียง : süße süße [de]
 • การออกเสียง : lade lade [en]
 • การออกเสียง : kurve kurve [de]
 • การออกเสียง : zabaglione zabaglione [it]
 • การออกเสียง : hydra hydra [ia]
 • การออกเสียง : Arme Arme [fr]
 • การออกเสียง : Panne Panne [de]
 • การออกเสียง : permutation permutation [en]
 • การออกเสียง : arbitrage arbitrage [en]
 • การออกเสียง : mami mami [es]
 • การออกเสียง : Journalistin Journalistin [de]
 • การออกเสียง : Ruh Ruh [tr]
 • การออกเสียง : struktur struktur [de]
 • การออกเสียง : sedition sedition [en]
 • การออกเสียง : Geografie Geografie [de]
 • การออกเสียง : cuillère à soupe cuillère à soupe [fr]
 • การออกเสียง : Wiedergutmachung Wiedergutmachung [de]
 • การออกเสียง : Duschlampe Duschlampe [de]
 • การออกเสียง : γάτα γάτα [el]
 • การออกเสียง : γλώσσα γλώσσα [el]
 • การออกเสียง : partita partita [ia]
 • การออกเสียง : Nachbarin Nachbarin [de]
 • การออกเสียง : Ischämie Ischämie [de]
 • การออกเสียง : la télé la télé [fr]
 • การออกเสียง : alfalfa alfalfa [en]
 • การออกเสียง : amphora amphora [en]
 • การออกเสียง : Roselle Roselle [fr]
 • การออกเสียง : bora bora [pl]
 • การออกเสียง : Arbeitslose Arbeitslose [de]
 • การออกเสียง : cuillère à café cuillère à café [fr]
 • การออกเสียง : coordination coordination [en]
 • การออกเสียง : alte alte [de]
 • การออกเสียง : Pseudomonas Pseudomonas [la]
 • การออกเสียง : Suppen Suppen [de]
 • การออกเสียง : mammographies mammographies [fr]
 • การออกเสียง : Stratopause Stratopause [fr]
 • การออกเสียง : Chaconne Chaconne [fr]
 • การออกเสียง : Angestellte Angestellte [de]
 • การออกเสียง : Fase Fase [es]
 • การออกเสียง : la souris la souris [fr]
 • การออกเสียง : patera patera [it]
 • การออกเสียง : Aeneis Aeneis [la]
 • การออกเสียง : Jägerin Jägerin [de]
 • การออกเสียง : backe backe [sv]
 • การออกเสียง : Unterbrechung Unterbrechung [de]
 • การออกเสียง : Futterrübe Futterrübe [de]
 • การออกเสียง : institutrice institutrice [fr]
 • การออกเสียง : Jugendherberge Jugendherberge [de]
 • การออกเสียง : somnambule somnambule [fr]
 • การออกเสียง : Entgeltgruppe Entgeltgruppe [de]
 • การออกเสียง : contenance contenance [fr]
 • การออกเสียง : Abra Abra [es]
 • การออกเสียง : Rüstung Rüstung [de]
 • การออกเสียง : endospore endospore [en]
 • การออกเสียง : mythe mythe [fr]
 • การออกเสียง : pieta pieta [it]
 • การออกเสียง : Deutsche Demokratische Republik Deutsche Demokratische Republik [de]