หมวดหมู่:

feminine noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfeminine noun

 • การออกเสียง : pâtisserie
  pâtisserie [fr]
 • การออกเสียง : famille
  famille [fr]
 • การออกเสียง : étoile
  étoile [fr]
 • การออกเสียง : Vanille
  Vanille [fr]
 • การออกเสียง : crème brûlée
  crème brûlée [fr]
 • การออกเสียง : chaussures
  chaussures [fr]
 • การออกเสียง : jambe
  jambe [fr]
 • การออกเสียง : Inspiration
  Inspiration [en]
 • การออกเสียง : fête
  fête [fr]
 • การออกเสียง : cuillère
  cuillère [fr]
 • การออกเสียง : carte
  carte [fr]
 • การออกเสียง : crème
  crème [fr]
 • การออกเสียง : anaphora
  anaphora [en]
 • การออกเสียง : gare
  gare [fr]
 • การออกเสียง : sorte
  sorte [pt]
 • การออกเสียง : plethora
  plethora [en]
 • การออกเสียง : chanteuse
  chanteuse [fr]
 • การออกเสียง : transformation
  transformation [en]
 • การออกเสียง : politie
  politie [nl]
 • การออกเสียง : mairie
  mairie [fr]
 • การออกเสียง : Schwägerin
  Schwägerin [de]
 • การออกเสียง : Köchin
  Köchin [de]
 • การออกเสียง : purée
  purée [fr]
 • การออกเสียง : Shoah
  Shoah [fr]
 • การออกเสียง : Mara
  Mara [hr]
 • การออกเสียง : caisse
  caisse [fr]
 • การออกเสียง : Strafexpedition
  Strafexpedition [de]
 • การออกเสียง : frustration
  frustration [en]
 • การออกเสียง : truite
  truite [fr]
 • การออกเสียง : aborigine
  aborigine [en]
 • การออกเสียง : nouilles
  nouilles [fr]
 • การออกเสียง : couverture
  couverture [fr]
 • การออกเสียง : polio
  polio [en]
 • การออกเสียง : Huîtres
  Huîtres [fr]
 • การออกเสียง : Schwiegermutter
  Schwiegermutter [de]
 • การออกเสียง : Staatsangehörigkeit
  Staatsangehörigkeit [de]
 • การออกเสียง : dehydration
  dehydration [en]
 • การออกเสียง : variante
  variante [es]
 • การออกเสียง : süße
  süße [de]
 • การออกเสียง : une chaise
  une chaise [fr]
 • การออกเสียง : zabaglione
  zabaglione [it]
 • การออกเสียง : la chaise
  la chaise [fr]
 • การออกเสียง : kurve
  kurve [de]
 • การออกเสียง : exhalation
  exhalation [en]
 • การออกเสียง : imbalance
  imbalance [en]
 • การออกเสียง : lade
  lade [en]
 • การออกเสียง : hydra
  hydra [ia]
 • การออกเสียง : Arme
  Arme [fr]
 • การออกเสียง : Panne
  Panne [de]
 • การออกเสียง : Journalistin
  Journalistin [de]
 • การออกเสียง : arbitrage
  arbitrage [en]
 • การออกเสียง : mami
  mami [es]
 • การออกเสียง : permutation
  permutation [en]
 • การออกเสียง : Ruh
  Ruh [tr]
 • การออกเสียง : struktur
  struktur [de]
 • การออกเสียง : Ischämie
  Ischämie [de]
 • การออกเสียง : γάτα
  γάτα [el]
 • การออกเสียง : cuillère à soupe
  cuillère à soupe [fr]
 • การออกเสียง : γλώσσα
  γλώσσα [el]
 • การออกเสียง : Geografie
  Geografie [de]
 • การออกเสียง : sedition
  sedition [en]
 • การออกเสียง : Wiedergutmachung
  Wiedergutmachung [de]
 • การออกเสียง : Nachbarin
  Nachbarin [de]
 • การออกเสียง : partita
  partita [ia]
 • การออกเสียง : Duschlampe
  Duschlampe [de]
 • การออกเสียง : Roselle
  Roselle [fr]
 • การออกเสียง : alfalfa
  alfalfa [en]
 • การออกเสียง : la télé
  la télé [fr]
 • การออกเสียง : Pseudomonas
  Pseudomonas [la]
 • การออกเสียง : Aeneis
  Aeneis [la]
 • การออกเสียง : bora
  bora [pl]
 • การออกเสียง : coordination
  coordination [en]
 • การออกเสียง : amphora
  amphora [en]
 • การออกเสียง : cuillère à café
  cuillère à café [fr]
 • การออกเสียง : alte
  alte [de]
 • การออกเสียง : Chaconne
  Chaconne [fr]
 • การออกเสียง : Angestellte
  Angestellte [de]
 • การออกเสียง : la souris
  la souris [fr]
 • การออกเสียง : Arbeitslose
  Arbeitslose [de]
 • การออกเสียง : Suppen
  Suppen [de]
 • การออกเสียง : Jugendherberge
  Jugendherberge [de]
 • การออกเสียง : mammographies
  mammographies [fr]
 • การออกเสียง : Stratopause
  Stratopause [fr]
 • การออกเสียง : Fase
  Fase [es]
 • การออกเสียง : patera
  patera [it]
 • การออกเสียง : Jägerin
  Jägerin [de]
 • การออกเสียง : Forsythie
  Forsythie [de]
 • การออกเสียง : backe
  backe [sv]
 • การออกเสียง : pieta
  pieta [it]
 • การออกเสียง : institutrice
  institutrice [fr]
 • การออกเสียง : Deutsche Demokratische Republik
  Deutsche Demokratische Republik [de]
 • การออกเสียง : mythe
  mythe [fr]
 • การออกเสียง : Unterbrechung
  Unterbrechung [de]
 • การออกเสียง : somnambule
  somnambule [fr]
 • การออกเสียง : contenance
  contenance [fr]
 • การออกเสียง : Futterrübe
  Futterrübe [de]
 • การออกเสียง : Abra
  Abra [es]
 • การออกเสียง : Volte
  Volte [pt]
 • การออกเสียง : Rüstung
  Rüstung [de]
 • การออกเสียง : Entgeltgruppe
  Entgeltgruppe [de]