หมวดหมู่:

feminine adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfeminine adjective