หมวดหมู่:

female tennis player

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfemale tennis player

  • การออกเสียง : Urszula Radwańska Urszula Radwańska [pl]
  • การออกเสียง : tenisistki tenisistki [pl]
  • การออกเสียง : Magdalena Fręch Magdalena Fręch [pl]
  • การออกเสียง : tenisistka tenisistka [pl]
  • การออกเสียง : Maja Chwalińska Maja Chwalińska [pl]