• การออกเสียงคำว่า Allegra Allegra [it]
 • การออกเสียงคำว่า Amanda Amanda [en]
 • การออกเสียงคำว่า Paula Paula [es]
 • การออกเสียงคำว่า Kim Kim [en]
 • การออกเสียงคำว่า Katherine Katherine [en]
 • การออกเสียงคำว่า April April [en]
 • การออกเสียงคำว่า Frances Frances [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Болеслава Болеслава [uk]
 • การออกเสียงคำว่า Katie Katie [en]
 • การออกเสียงคำว่า Signe Signe [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Kimberly Kimberly [en]
 • การออกเสียงคำว่า Ariane Ariane [de]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Yeamilaksira Yeamilaksira [am] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Catherine Catherine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า gabi gabi [de]
 • การออกเสียงคำว่า Lea Lea [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Geraldine Geraldine [en]
 • การออกเสียงคำว่า dea dea [it]
 • การออกเสียงคำว่า donna donna [it]
 • การออกเสียงคำว่า rokhl rokhl [yi]
 • การออกเสียงคำว่า ekta ekta [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Eleanor Eleanor [en]
 • การออกเสียงคำว่า Jeanette Jeanette [en]
 • การออกเสียงคำว่า Suzy Suzy [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Jaqueline Jaqueline [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Danae Danae [de]
 • การออกเสียงคำว่า Jean Jean [en]
 • การออกเสียงคำว่า nanna nanna [mt]
 • การออกเสียงคำว่า renu renu [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Celeste Celeste [es]