หมวดหมู่:

family relation.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfamily relation.

  • การออกเสียง : 姐姐 姐姐 [yue]
  • การออกเสียง : 哥哥 哥哥 [zh]