หมวดหมู่:

familiar salutation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfamiliar salutation

  • การออกเสียง : cześć cześć [pl]