หมวดหมู่:

famiglia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfamiglia

 • การออกเสียง : padre padre [es]
 • การออกเสียง : moglie moglie [it]
 • การออกเสียง : madrina madrina [es]
 • การออกเสียง : padrino padrino [es]
 • การออกเสียง : cugino cugino [it]
 • การออกเสียง : matrigna matrigna [it]
 • การออกเสียง : funerale funerale [it]
 • การออกเสียง : marito marito [it]
 • การออกเสียง : bisnonna bisnonna [it]
 • การออกเสียง : nuora nuora [it]
 • การออกเสียง : parente parente [it]
 • การออกเสียง : figliastro figliastro [it]
 • การออกเสียง : figliastra figliastra [it]
 • การออกเสียง : nipotina nipotina [it]
 • การออกเสียง : cugina cugina [it]
 • การออกเสียง : cognata cognata [it]
 • การออกเสียง : parenti parenti [it]
 • การออกเสียง : Ghidetti Ghidetti [pt]
 • การออกเสียง : পরিবার পরিবার [bn]
 • การออกเสียง : I Borgia I Borgia [it]
 • การออกเสียง : nipotini nipotini [it]
 • การออกเสียง : figlia unica figlia unica [it]
 • การออกเสียง : nipotino nipotino [it]
 • การออกเสียง : figlio unico figlio unico [it]
 • บันทึกการออกเสียง : Challant Challant [it] รอการออกเสียง