• การออกเสียงคำว่า triviale triviale [it]
 • การออกเสียงคำว่า pavimento pavimento [it]
 • การออกเสียงคำว่า inconsistente inconsistente [pt]
 • การออกเสียงคำว่า delicato delicato [it]
 • การออกเสียงคำว่า gentile gentile [it]
 • การออกเสียงคำว่า magazzino magazzino [it]
 • การออกเสียงคำว่า morbido morbido [it]
 • การออกเสียงคำว่า libreria libreria [it]
 • การออกเสียงคำว่า novella novella [en]
 • การออกเสียงคำว่า casino casino [pt]
 • การออกเสียงคำว่า pregnanza pregnanza [it]
 • การออกเสียงคำว่า possibilmente possibilmente [it]
 • การออกเสียงคำว่า tubo tubo [tl]
 • การออกเสียงคำว่า notizia notizia [it]
 • การออกเสียงคำว่า esibizione esibizione [it]
 • การออกเสียงคำว่า lettura lettura [it]
 • การออกเสียงคำว่า ginnasio ginnasio [it]
 • การออกเสียงคำว่า vacanza vacanza [it]
 • การออกเสียงคำว่า eventualmente eventualmente [it]
 • การออกเสียงคำว่า sensibile sensibile [it]
 • การออกเสียงคำว่า avvertire avvertire [it]
 • การออกเสียงคำว่า preservativo preservativo [es]
 • การออกเสียงคำว่า inabitato inabitato [it]
 • การออกเสียงคำว่า veste veste [fr]
 • การออกเสียงคำว่า orso orso [it]
 • การออกเสียงคำว่า fastidioso fastidioso [it]
 • การออกเสียงคำว่า simpatia simpatia [it]
 • การออกเสียงคำว่า lussuria lussuria [it]
 • การออกเสียงคำว่า presunzione presunzione [it]
 • การออกเสียงคำว่า volubile volubile [it]