หมวดหมู่:

faeroe islands

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfaeroe islands

  • การออกเสียง : Tórshavn
    Tórshavn [fo]
  • การออกเสียง : Færøyene
    Færøyene [no]
  • การออกเสียง : Färöarna
    Färöarna [sv]