หมวดหมู่:

Fa (pl.)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFa (pl.)

  • การออกเสียง : faen
    faen [no]