• การออกเสียงคำว่า szögmérő szögmérő [hu]
 • การออกเสียงคำว่า gyűrűhinta gyűrűhinta [hu]
 • การออกเสียงคำว่า gyümölcsös gyümölcsös [hu]
 • การออกเสียงคำว่า gyümölcsnektár gyümölcsnektár [hu]
 • การออกเสียงคำว่า gyümölcskonzerv gyümölcskonzerv [hu]
 • การออกเสียงคำว่า gyümölcshéj gyümölcshéj [hu]
 • การออกเสียงคำว่า üvegtábla üvegtábla [hu]
 • การออกเสียงคำว่า üvegszilánk üvegszilánk [hu]
 • การออกเสียงคำว่า üvegszem üvegszem [hu]
 • การออกเสียงคำว่า üvegszáloptika üvegszáloptika [hu]
 • การออกเสียงคำว่า üvegpohár üvegpohár [hu]
 • การออกเสียงคำว่า üvegmosó üvegmosó [hu]
 • การออกเสียงคำว่า üvegkancsó üvegkancsó [hu]
 • การออกเสียงคำว่า üvegipar üvegipar [hu]
 • การออกเสียงคำว่า üveghang üveghang [hu]
 • การออกเสียงคำว่า üveggyár üveggyár [hu]
 • การออกเสียงคำว่า üveggolyó üveggolyó [hu]
 • การออกเสียงคำว่า ablakkilincs ablakkilincs [hu]
 • การออกเสียงคำว่า ajtókilincs ajtókilincs [hu]
 • การออกเสียงคำว่า teafilter teafilter [hu]
 • การออกเสียงคำว่า halszálka halszálka [hu]
 • การออกเสียงคำว่า aranykapu aranykapu [hu]
 • การออกเสียงคำว่า üvegvágó üvegvágó [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Paraguay Paraguay [en]
 • การออกเสียงคำว่า India India [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sitron sitron [nn | no] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า macska macska [hu]
 • การออกเสียงคำว่า furore furore [en]
 • การออกเสียงคำว่า hold hold [en]
 • การออกเสียงคำว่า pezsgőtabletta pezsgőtabletta [hu]