หมวดหมู่:

förnamn

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงförnamn

 • การออกเสียง : Gurli Gurli [sv]
 • การออกเสียง : Krister Krister [sv]
 • การออกเสียง : Axelina Axelina [sv]
 • การออกเสียง : Ellert Ellert [sv]
 • การออกเสียง : Lars-Ove Lars-Ove [sv]
 • การออกเสียง : Ann-Kristin Ann-Kristin [sv]
 • การออกเสียง : Barbro Barbro [sv]
 • การออกเสียง : Gullvi Gullvi [sv]
 • การออกเสียง : Torborg Torborg [sv]
 • การออกเสียง : Majbritt Majbritt [sv]
 • การออกเสียง : Elton Elton [sv]
 • การออกเสียง : Agaton Agaton [sv]
 • การออกเสียง : Desirée Desirée [sv]
 • การออกเสียง : Fredrika Fredrika [sv]
 • การออกเสียง : Elsy Elsy [sv]
 • การออกเสียง : Clary Clary [sv]
 • การออกเสียง : Göta Göta [sv]
 • การออกเสียง : Sverker Sverker [sv]
 • การออกเสียง : Görel Görel [sv]
 • การออกเสียง : Ann-Katrin Ann-Katrin [sv]
 • การออกเสียง : Kersti Kersti [sv]
 • การออกเสียง : Ulla-Britta Ulla-Britta [sv]
 • การออกเสียง : Emerentia Emerentia [sv]
 • การออกเสียง : Villy Villy [sv]
 • การออกเสียง : Helny Helny [sv]
 • การออกเสียง : Gun-Britt Gun-Britt [sv]
 • การออกเสียง : Anna-Maria Anna-Maria [sv]
 • การออกเสียง : Brynolf Brynolf [sv]
 • การออกเสียง : Mari-Ann Mari-Ann [sv]
 • การออกเสียง : Inga-Maj Inga-Maj [sv]
 • การออกเสียง : Frideborg Frideborg [sv]
 • การออกเสียง : Ros-Marie Ros-Marie [sv]
 • การออกเสียง : Lars-Olof Lars-Olof [sv]
 • การออกเสียง : Eva-Britt Eva-Britt [sv]
 • การออกเสียง : Gullbritt Gullbritt [sv]
 • การออกเสียง : Villiam Villiam [sv]
 • การออกเสียง : Karl-Gustav Karl-Gustav [sv]
 • การออกเสียง : Ingegärd Ingegärd [sv]
 • การออกเสียง : Anna-Carin Anna-Carin [sv]
 • การออกเสียง : Anshelm Anshelm [sv]
 • การออกเสียง : Germund Germund [sv]
 • การออกเสียง : Maj-Lis Maj-Lis [sv]
 • การออกเสียง : Anna-Lena Anna-Lena [sv]
 • การออกเสียง : Rebecka Rebecka [sv]
 • การออกเสียง : Tyko Tyko [sv]
 • การออกเสียง : Fridolf Fridolf [sv]
 • การออกเสียง : Inga-Lisa Inga-Lisa [sv]
 • การออกเสียง : Томас Томас [ru]
 • การออกเสียง : Ann-Marie Ann-Marie [sv]
 • การออกเสียง : Bengta Bengta [sv]
 • การออกเสียง : Ros-Mari Ros-Mari [sv]
 • การออกเสียง : Gustava Gustava [sv]
 • การออกเสียง : Solbritt Solbritt [sv]
 • การออกเสียง : Lise-Lotte Lise-Lotte [sv]
 • การออกเสียง : Elida Elida [sv]
 • การออกเสียง : Ing-Britt Ing-Britt [sv]
 • การออกเสียง : Sven-Olov Sven-Olov [sv]
 • การออกเสียง : Jan-Eric Jan-Eric [sv]
 • การออกเสียง : Gunborg Gunborg [sv]
 • การออกเสียง : Ann-Sofi Ann-Sofi [sv]
 • การออกเสียง : Kennet Kennet [sv]
 • การออกเสียง : Ernfrid Ernfrid [sv]
 • การออกเสียง : Ing-Mari Ing-Mari [sv]
 • การออกเสียง : Hans-Åke Hans-Åke [sv]
 • การออกเสียง : Hilding Hilding [sv]
 • การออกเสียง : Britt-Inger Britt-Inger [sv]
 • การออกเสียง : Adéle Adéle [cs]
 • การออกเสียง : Sigbritt Sigbritt [sv]
 • การออกเสียง : Gärd Gärd [sv]
 • การออกเสียง : Ingvor Ingvor [sv]
 • การออกเสียง : Gottfrid Gottfrid [sv]
 • การออกเสียง : Edla Edla [sv]
 • การออกเสียง : Iréne Iréne [sv]
 • การออกเสียง : Ann-Mari Ann-Mari [sv]
 • การออกเสียง : Botvid Botvid [sv]
 • การออกเสียง : Inga-Britt Inga-Britt [sv]
 • การออกเสียง : Emelia Emelia [sv]
 • การออกเสียง : Jan-Olov Jan-Olov [sv]
 • การออกเสียง : Ann-Sofie Ann-Sofie [sv]
 • การออกเสียง : Sanfrid Sanfrid [sv]
 • การออกเสียง : Aldor Aldor [sv]
 • การออกเสียง : Eva-Marie Eva-Marie [sv]
 • การออกเสียง : Vivi-Ann Vivi-Ann [sv]
 • การออกเสียง : Carl-Gustaf Carl-Gustaf [sv]
 • การออกเสียง : Ingemund Ingemund [sv]
 • การออกเสียง : Bengt-Göran Bengt-Göran [sv]
 • การออกเสียง : Heléne Heléne [sv]
 • การออกเสียง : Konstantia Konstantia [sv]
 • การออกเสียง : Helfrid Helfrid [sv]
 • การออกเสียง : Malkolm Malkolm [sv]
 • การออกเสียง : Anna-Lisa Anna-Lisa [sv]
 • การออกเสียง : Johny Johny [sv]
 • การออกเสียง : Петр Петр [ru]
 • การออกเสียง : Solvig Solvig [sv]
 • การออกเสียง : Elov Elov [sv]
 • การออกเสียง : Ann-Charlott Ann-Charlott [sv]
 • การออกเสียง : Edvárd Edvárd [hu]
 • การออกเสียง : Ann-Christine Ann-Christine [sv]
 • การออกเสียง : Bernhardina Bernhardina [sv]
 • การออกเสียง : Matts Matts [sv]