หมวดหมู่:

Företagsnamn

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFöretagsnamn

 • การออกเสียง : H&M
  H&M [sv]
 • การออกเสียง : Sagem
  Sagem [fr]
 • การออกเสียง : Telia sonera
  Telia sonera [sv]
 • การออกเสียง : Le coup au moral
  Le coup au moral [fr]