หมวดหมู่:

fármacos

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfármacos

 • การออกเสียง : suprarenal suprarenal [pt]
 • การออกเสียง : clodônico clodônico [pt]
 • การออกเสียง : anticonvulsionante anticonvulsionante [pt]
 • การออกเสียง : foscarneto foscarneto [pt]
 • การออกเสียง : ceftibutena ceftibutena [pt]
 • การออกเสียง : ferrumóxido ferrumóxido [pt]
 • การออกเสียง : clemastina clemastina [pt]
 • การออกเสียง : diidroergotoxina diidroergotoxina [pt]
 • การออกเสียง : dibecacina dibecacina [pt]
 • การออกเสียง : fenilpropanolamina fenilpropanolamina [pt]
 • การออกเสียง : diclorodifluorometano diclorodifluorometano [pt]
 • การออกเสียง : clozapina clozapina [pt]
 • การออกเสียง : benzonatato benzonatato [pt]
 • การออกเสียง : benzidamina benzidamina [pt]
 • การออกเสียง : xipamida xipamida [pt]
 • การออกเสียง : difenidol difenidol [pt]
 • การออกเสียง : dinoprostona dinoprostona [pt]
 • การออกเสียง : cetrimida cetrimida [pt]
 • การออกเสียง : valpróico valpróico [pt]
 • การออกเสียง : betalactamases betalactamases [pt]
 • การออกเสียง : cefonicida cefonicida [pt]
 • การออกเสียง : dimemorfano dimemorfano [pt]
 • การออกเสียง : carbidopa carbidopa [pt]
 • การออกเสียง : glissentida glissentida [pt]
 • การออกเสียง : etretinato etretinato [pt]
 • การออกเสียง : fluvastatina fluvastatina [pt]
 • การออกเสียง : clozacilina clozacilina [pt]
 • การออกเสียง : gentuzumab gentuzumab [pt]
 • การออกเสียง : citicolina citicolina [pt]
 • การออกเสียง : dietilestilbestrol dietilestilbestrol [pt]
 • การออกเสียง : cleboprida cleboprida [pt]
 • การออกเสียง : diflorasona diflorasona [pt]
 • การออกเสียง : veraliprida veraliprida [pt]
 • การออกเสียง : ciclofosfamida ciclofosfamida [pt]
 • การออกเสียง : epinastina epinastina [pt]
 • การออกเสียง : bifonazol bifonazol [pt]
 • การออกเสียง : cinitaprida cinitaprida [pt]
 • การออกเสียง : carbacol carbacol [pt]
 • การออกเสียง : gefitinabe gefitinabe [pt]
 • การออกเสียง : cefepima cefepima [pt]
 • การออกเสียง : dapsona dapsona [pt]
 • การออกเสียง : codergocrina codergocrina [pt]
 • การออกเสียง : desipramina desipramina [pt]
 • การออกเสียง : cefazolina cefazolina [pt]
 • การออกเสียง : hexaclorofeno hexaclorofeno [pt]
 • การออกเสียง : claritromicina claritromicina [pt]
 • การออกเสียง : trometamina trometamina [pt]
 • การออกเสียง : cefadroxila cefadroxila [pt]
 • การออกเสียง : fosfestrol fosfestrol [pt]
 • การออกเสียง : fluormetolona fluormetolona [pt]
 • การออกเสียง : miorrelaxante miorrelaxante [pt]
 • การออกเสียง : daclizumabe daclizumabe [pt]
 • การออกเสียง : dexcetoprofeno dexcetoprofeno [pt]
 • การออกเสียง : fleroxacino fleroxacino [pt]
 • การออกเสียง : zaleplona zaleplona [pt]
 • การออกเสียง : cefpodoxima cefpodoxima [pt]
 • การออกเสียง : clormezanona clormezanona [pt]
 • การออกเสียง : fluocinonida fluocinonida [pt]
 • การออกเสียง : zopiclona zopiclona [pt]
 • การออกเสียง : carteolol carteolol [pt]
 • การออกเสียง : glibenclamida glibenclamida [pt]
 • การออกเสียง : budesonida budesonida [pt]
 • การออกเสียง : cladribina cladribina [pt]
 • การออกเสียง : colfoscerila colfoscerila [pt]
 • การออกเสียง : fluspirileno fluspirileno [pt]
 • การออกเสียง : indinavir indinavir [pt]
 • การออกเสียง : escina escina [pt]
 • การออกเสียง : flubendazol flubendazol [pt]
 • การออกเสียง : glucametacina glucametacina [pt]
 • การออกเสียง : fluocortina fluocortina [pt]
 • การออกเสียง : clorfenesina clorfenesina [pt]
 • การออกเสียง : colagenase colagenase [pt]
 • การออกเสียง : fotemustina fotemustina [pt]
 • การออกเสียง : basiliximabe basiliximabe [pt]
 • การออกเสียง : fenofibrato fenofibrato [pt]
 • การออกเสียง : urofolitropina urofolitropina [pt]
 • การออกเสียง : celiprolol celiprolol [pt]
 • การออกเสียง : flucitosina flucitosina [pt]
 • การออกเสียง : feniramina feniramina [pt]
 • การออกเสียง : ozogamicina ozogamicina [pt]
 • การออกเสียง : daunorrubicina daunorrubicina [pt]
 • การออกเสียง : diidrogesterona diidrogesterona [pt]
 • การออกเสียง : bametano bametano [pt]
 • การออกเสียง : cloroxilenol cloroxilenol [pt]
 • การออกเสียง : halazepam halazepam [pt]
 • การออกเสียง : antiparasitário antiparasitário [pt]
 • การออกเสียง : fexofenadina fexofenadina [pt]
 • การออกเสียง : antitussígeno antitussígeno [pt]
 • การออกเสียง : benzalcônio benzalcônio [pt]
 • การออกเสียง : fitomenadiona fitomenadiona [pt]
 • การออกเสียง : cetoprofeno cetoprofeno [pt]
 • การออกเสียง : clidínio clidínio [pt]
 • การออกเสียง : guanetidina guanetidina [pt]