หมวดหมู่:

fármacos

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfármacos

 • การออกเสียง : dropropizina dropropizina [pt]
 • การออกเสียง : analgésico analgésico [es]
 • การออกเสียง : escitalopram escitalopram [en]
 • การออกเสียง : Ginkgo biloba Ginkgo biloba [en]
 • การออกเสียง : benzilpenicilina benzilpenicilina [pt]
 • การออกเสียง : benazepril benazepril [pt]
 • การออกเสียง : clopidogrel clopidogrel [fr]
 • การออกเสียง : calcitriol calcitriol [en]
 • การออกเสียง : Citalopram Citalopram [en]
 • การออกเสียง : histamina histamina [es]
 • การออกเสียง : glucagon glucagon [en]
 • การออกเสียง : ibuprofeno ibuprofeno [pt]
 • การออกเสียง : pigmento pigmento [es]
 • การออกเสียง : sedante sedante [es]
 • การออกเสียง : enxofre enxofre [pt]
 • การออกเสียง : zanamivir zanamivir [pt]
 • การออกเสียง : valsartan valsartan [pt]
 • การออกเสียง : ciclopirox ciclopirox [pt]
 • การออกเสียง : clonazepam clonazepam [en]
 • การออกเสียง : antihistamínico antihistamínico [pt]
 • การออกเสียง : antiviral antiviral [en]
 • การออกเสียง : corticosteroide corticosteroide [pt]
 • การออกเสียง : benzoato benzoato [pt]
 • การออกเสียง : sedativo sedativo [es]
 • การออกเสียง : interferon interferon [en]
 • การออกเสียง : crospovidona crospovidona [pt]
 • การออกเสียง : carvedilol carvedilol [pt]
 • การออกเสียง : hidrocodona hidrocodona [pt]
 • การออกเสียง : gentamicina gentamicina [pt]
 • การออกเสียง : buprenorfina buprenorfina [pt]
 • การออกเสียง : clindamicina clindamicina [pt]
 • การออกเสียง : ureia ureia [pt]
 • การออกเสียง : clomipramina clomipramina [pt]
 • การออกเสียง : formoterol formoterol [en]
 • การออกเสียง : cefaclor cefaclor [pt]
 • การออกเสียง : dipirona dipirona [pt]
 • การออกเสียง : heparina heparina [pt]
 • การออกเสียง : glicocorticoide glicocorticoide [pt]
 • การออกเสียง : clenbuterol clenbuterol [pt]
 • การออกเสียง : imipenem imipenem [en]
 • การออกเสียง : antihipertensivo antihipertensivo [pt]
 • การออกเสียง : epinefrina epinefrina [pt]
 • การออกเสียง : haloperidol haloperidol [en]
 • การออกเสียง : hemostático hemostático [es]
 • การออกเสียง : antifúngico antifúngico [pt]
 • การออกเสียง : iodopovidona iodopovidona [pt]
 • การออกเสียง : fosinopril fosinopril [pt]
 • การออกเสียง : betaxolol betaxolol [en]
 • การออกเสียง : fungos fungos [pt]
 • การออกเสียง : clorazepato clorazepato [pt]
 • การออกเสียง : griseofulvina griseofulvina [pt]
 • การออกเสียง : fenilacetato fenilacetato [pt]
 • การออกเสียง : efedrina efedrina [pt]
 • การออกเสียง : ceftriaxona ceftriaxona [pt]
 • การออกเสียง : ganciclovir ganciclovir [pt]
 • การออกเสียง : diclofenaco diclofenaco [es]
 • การออกเสียง : doxepina doxepina [pt]
 • การออกเสียง : pulmonar pulmonar [es]
 • การออกเสียง : ertapenem ertapenem [pt]
 • การออกเสียง : cloroquina cloroquina [pt]
 • การออกเสียง : escopolamina escopolamina [pt]
 • การออกเสียง : ciclosporina ciclosporina [pt]
 • การออกเสียง : glipizida glipizida [pt]
 • การออกเสียง : fólico fólico [pt]
 • การออกเสียง : metabolismo metabolismo [it]
 • การออกเสียง : vincamina vincamina [pt]
 • การออกเสียง : colágeno colágeno [es]
 • การออกเสียง : furosemida furosemida [pt]
 • การออกเสียง : cefalexina cefalexina [pt]
 • การออกเสียง : dopamina dopamina [pt]
 • การออกเสียง : carnitina carnitina [es]
 • การออกเสียง : hypericum perforatum hypericum perforatum [pt]
 • การออกเสียง : flurazepam flurazepam [pt]
 • การออกเสียง : etambutol etambutol [pt]
 • การออกเสียง : urapidil urapidil [pt]
 • การออกเสียง : vasodilatador vasodilatador [pt]
 • การออกเสียง : candesartan candesartan [pt]
 • การออกเสียง : progestágeno progestágeno [pt]
 • การออกเสียง : relaxante muscular relaxante muscular [pt]
 • การออกเสียง : antiespasmódico antiespasmódico [es]
 • การออกเสียง : diflunisal diflunisal [pt]
 • การออกเสียง : celecoxibe celecoxibe [pt]
 • การออกเสียง : doxiciclina doxiciclina [pt]
 • การออกเสียง : betacaroteno betacaroteno [es]
 • การออกเสียง : hidroclorotiazida hidroclorotiazida [pt]
 • การออกเสียง : Esmolol Esmolol [pt]
 • การออกเสียง : fosfomicina fosfomicina [pt]
 • การออกเสียง : antidepressivo antidepressivo [pt]
 • การออกเสียง : hidroxicloroquina hidroxicloroquina [pt]
 • การออกเสียง : zuclopentixol zuclopentixol [pt]
 • การออกเสียง : cimetidina cimetidina [pt]
 • การออกเสียง : clorpromazina clorpromazina [pt]
 • การออกเสียง : beclometasona beclometasona [pt]
 • การออกเสียง : antileucêmico antileucêmico [pt]
 • การออกเสียง : cetorolaco cetorolaco [pt]
 • การออกเสียง : etopósido etopósido [pt]
 • การออกเสียง : etravirine etravirine [pt]
 • การออกเสียง : diatrizóico diatrizóico [pt]
 • การออกเสียง : benzbromarona benzbromarona [pt]
 • การออกเสียง : gabapentina gabapentina [pt]